dimarts, 26 de novembre de 2013

CAN GENERAL

  Es troba a mà dreta del camí del Clot del Tufau, havent passat Can Tayona; al nord de la riera de Castellet.


  Segons el treball de la Maria del Agua Cortés, el que actualment es coneix com a Cal General havien estat antigament tres edificis independents on vivien tres famílies de parcers de la zona (Cal General, Cal Felip i Cal Felicó). Per això el seu aspecte de conjunt arquitectònic diferenciat.
  Els tres edificis es deurien de construir, com la resta dels edificis del Clot del Tufau, entre mitjans del segle XVIII i principis del XIX.
  En demanar als actuals propietaris, no tenen constància d'aquest fet. El que sí ens han confirmat és que l'afegit que hi ha a la banda nord-est de la casa, que és un petit cos que va des de la façana sud-est a la nord-oest (Cal Felip), havia estat un petit habitatge.
 També ens han comentat que, en algun moment aquest habitatge s'havia conegut com a Cal Mandinga.
  El tercer habitatge podria haver estat una de les estructures que posteriorment es va convertir en pallissa, cobert per als porcs i femer.


  Actualment el mas pertany a Rosa Puig i Josep Solernou.
Cedida Pere Guàrdia.

  L'edifici principal consta de tres cossos principals i alguns coberts adossats.


Cedida Núria Puértolas.

  El cos més antic és el central. A la imatge superior es pot identificar perquè és el més ample.
  Aquest cos té baixos, pis i golfes, cobert amb teulada a dues aigües amb el carener perpendicular al que havia estat l'entrada principal.


Façana nord-oest. (Antiga façana principal del mas).
Amb els propietaris del mas.
Cedides Núria Puértolas.

  La terrassa, de nova construcció, queda a nivell del pis.
  El cos més antic és el central. L'antiga porta d'entrada al mas queda, actualment sota la terrassa.
  A mà dreta es va afegir un cos que, degut al desnivell del terreny, consta només de pis i golfes. Actualment s'ha convertit en l'entrada principal i dóna directament al pis.
  A l'esquerra hi ha un altre cos afegit, que pertany a la petita vivenda de Cal Felip, ara integrat tot en el mateix conjunt del mas.

  Baixos del cos més antic.

  Sota la terrassa, davant l'antiga façana principal, hi ha l'antiga premsa.

Antiga premsa amb volant.

Detall del mecanisme de la premsa.
Cedides Núria Puértolas.

  La porta d'entrada té una llinda de pedra. Té una inscripció gravada, on sembla poder llegir-se 1.822, però està molt erosionada.

Cedida Núria Puértolas.

  Entrant en aquests baixos trobem primer una part de sostre pla i després una crugia, perpendicular a la façana, coberta amb volta de pedra, dividida en dues estances per un mur. 
  Aquesta crugia era l'antic celler.


Entrada i volta de la crugia.
Cedida Núria Puértolas.

  A mà esquerra de l'entrada hi ha encara el primer tram d'escales que arribaven al pis. L'escala, actualment està tapiada aprofitant l'espai per ampliar el pis.
  
 Balança romana amb les peses.

Escala tapiada.

Volta de pedra de la crugia dels baixos i mur.
Primera estança de la crugia.
Cedides Núria Puértolas.

 En la segona estança, a mà dreta es conserva la boixa, que comunica amb la tina que hi ha a la façana principal.

Boixa a la segona estança de la crugia.


 Detall segona estança.

 Detall segona estança.


Paret que llinda amb la tina.
Detall segona estança.
Cedides Núria Puértolas.

  Adossada a la crugia de l'entrada, a la par de llevant, trobem una petita crugia, perpendicular a la primera, coberta amb volta de pedra.


Comunicació entre les dues crugies dels baixos.

Entrada antic estable.
Cedides Núria Puértolas.

  Aquesta crugia era l'estable i encara conserva la menjadora del bestiar.

Menjadora per al bestiar.


    Les dues crugies formen un pla en forma de L.

    Actual façana principal.   Adossat al cos més antic de la casa, a la banda sud-oest, es va afegir un cos que, degut al desnivell del terreny, solament té dues plantes (pis i golfes). 
  Aquest cos de l'edifici comparteix teulada amb el cos més antic.
  Actualment és la façana principal de l'edifici. La porta dóna directament al pis.
  L'interior ha estat molt modificat, però hi podem trobar detalls de l'antiga edificació.


Rajoles hidràuliques al terra.

Curiós nínxol a la paret del menjador.
Sembla fet expressament per a ubicar-hi el rellotge de pèndol
que encara hi ha al seu interior.
Cedides Núria Puértolas.

  A la dreta de la façana principal hi ha una petita porta que dóna accés a la tina.
  És una tina de forma cilíndrica revestida amb cairons de ceràmica vidriada vermellosa. Conserva el sostre original de canyissar.


 Entrada tina.

Interior, actualment destinat a magatzem.

 Detall cairons de la tina.

  Detall cairons de la tina i de la fusta sobre la què es xafava el raïm.

Sostre original de canyissar.
Cedides Núria Puértolas.

  Segona vivenda. Afegit façana nord-est.

  Podem accedir a aquesta petita vivenda per la banda sud-est de l'edifici.
  La porta que es troba a mà esquerra, correspon al cobert de la tina.
  A la dreta, en un nivell una mica inferior, hi ha la porta d'entrada a aquesta petita vivenda. I a la dreta, la petita construcció, correspon al femer.


Façana sud-est.

Detall del femer.
Cedides Núria Puértolas.

  Actualment és un espai d'emmagatzemament de la casa.
  Consta d'una petita entrada on hi ha una boixa que comunica amb la tina que hi ha al cobert adossat a la casa. L'entrada comunica amb dos espais a dos nivells diferents. Pujant quatre graons s'accedeix a una petita habitació. I baixant s'accedeix a un petit espai cobert amb volta de pedra.

 Boixa a mà dreta de l'entrada.

 Llinda de la porta d'entrada.
Actualment és una llosa, però es pot veure que, 
anteriorment era un arc de mig punt.

Peça del mobiliari original del mas.

Estris antics.

 Parets de l'entrada.

Petita habitació. Estança superior.

 Accés estança inferior.

Sostre de volta d'aquesta petita estança.
Cedides Núria Puértolas.
    
  L'estança que feia d'habitació d'aquesta petita vivenda, havia estat antigament comunicada, a través d'una porta, amb la part nord d'aquest cos afegit.
  Actualment aquesta porta està tapiada i no hi ha comunicació. Així que, per a poder accedir a aquest tros, s'ha d'entrar per la façana nord-oest.

Accés banda nord del cos afegit a llevant.
Cedida Núria Puértolas.

  En traspassar aquesta entrada s'accedeix a un espai obert, amb una arcada a la banda nord-est.
  Aquesta arcada és força curiosa ja que dóna a un desnivell del terreny.

Arc de mig punt.
Base de l'arcada.

Arada romana.
Porta tapiada que comunicava amb la petita vivenda del cos afegit.


Detall d'estri d'arrossegament per a llaurar.
Cedides Núria Puértolas.

  A mà esquerra d'aquest espai, adossada a la casa, hi trobem una estança que s'havia usat com a pou negre de la casa.
  Però aquest ús no deuria de ser l'originari ja que en una de les parets s'hi pot observar una finestra tapiada, la qual cosa fa suposar que, en algun moment podia haver estat una estança de la vivenda o una estança per al bestiar.
  En l'estructura també s'observa que havia hagut un mur que la dividia en dues estances.
El sostre, ara recobert amb aïllant, per problemes d'humitat a la vivenda, era de coberta de volta de pedra. 

 A la dreta de la imatge, espai del pou negre (o pou cec).


Detall de la finestra tapiada en una de les parets.
Cedides Núria Puértolas.

  Coberts
  
  Davant la façana principal trobem dos coberts diferents.

  Cobert 1.
  És el que, antigament, podia haver estat la tercera vivenda del conjunt a causa de les diferents estances de pedra i de la seva estructura .
  Posteriorment es va utilitzar com a galliner, porquera i pallis

Façana nord-oest.

 Façana sud-oest.
Estança destinada a pallissa.


 Façana sud-est.
A la zona inferior, antic femer.
També s'havia usat com a porquera.


Façana nord-est.

 Interior de l'antic femer.

 Sostre de la petita estança
que hi ha a mà esquerra del femer.


 Femer, una mica enclotat.
A l'esquerra la porta de l'estança de la imatge superior.


Façana sud-oest
i darrere la vivenda principal.
Cedides Núria Puértolas.

  Cobert 2

  Aquesta edificació és molt més senzilla que l'anterior. Amb els anys ha sofert diferent transformacions. té una part edificada amb pedra i la resta és de maó.

 Façana nord-oest.

 Sostre cobert.


Interior del cobert de pedra.
 Cedides Núria Puértolas.
  El Pou

  A ponent del mas, a mà dreta del camí que va paral·lel a la riera de Castellet, trobem l'antic pou que subministrava l'aigua al mas.
  És una construcció cilíndrica, força ampla i molt fonda.
  Té una coberta plana.
  Ara no es fa servir, però conserva la politja per pouar l'aigua.
  Com a curiositat podem observar que té dues obertures: una per a extreure l'aigua i una altra que sembla una finestra i que per a seguretat l'amo ha posat uns ferros protectors.

 Pou d'estructura cilíndrica.


Coberta plana.

 Politja per a pouar l'aigua.


Finestra lateral.
Cedides Núria Puértolas.

Cap comentari:

Publica un comentari