dimarts, 26 de novembre de 2013

CAL MESTRE JOAN

  Ubicat al Clot del Tufau, aquest mas es troba prop del conjunt de Can Xesc, Can Montclat i Can Josepó i de Cal General (al sud) i de Cal Tinet i Cal Papa (al nord) 2.013 Cal Mestre Joan
Cedida Núria Puértolas.

   Història
  Aquest mas, a diferència d'altres masos del municipi, pertany a la mateixa família que el va construir.
  Segons les dates que trobem a les llindes de la porta i de les finestres de la façana principal, el cos original de l'edifici es va construir entre els anys 1.822 (porta) i l'any 1.843 (finestra de es golfes).

"El Breny"
Especial Festa Major. 

  Cal mestre Joan va ser construïda pels dos germans Puig (llavors Puix). En Joan que era mestre d'obres (d'aquí el nom del mas) i en Valentí.

Cedida Núria Puértolas.

  Amb els anys s'hi han anat fent ampliacions, tant a la casa com al seu voltant.
  Els actuals propietaris, la Ramona Puig i Bosch i en Pere Flotats i Cadevall, han anat restaurant la casa. Tot i que algunes restauracions malmeten els trets originals dels masos, en aquest cas, els propietaris han mantingut i respectat tots els trets originals, decorant-lo (val a dir-ho) amb un gust exquisit.
  La tina que hi ha adossada a la façana de ponent es va construir l'any 1.834, però fa molts anys que es va deixar d'utilitzar.
  El pare de la Ramona va preferir un sistema diferent per a fer fermentar el vi. En lloc de fer-lo fermentar a la tina, el deixava fermentar a les bótes, amb la qual cosa obtenia un vi blanc més selecte. Aquest vi el venia al detall.  Encara se'n conserva una bóta amb uns 50 litres.
  Pertany a la propietat l'antiga font de Balçamuller, actualment tapiada.
  Cal recordar que el que ara coneixem com riera de Castellet, abans s'anomenava riera de Balçamuller.
  A mitjans del segle passat es van fer unes prospeccions a la finca per tal d'obtenir aigua. Tenim constància d'això en dos articles de la revista Castellet.

1.948 Revista Castellet.

1.949 Revista Castellet.


Llinda de la porta amb la inscripció 1.822.

Llinda de la finestra de les golfes amb la inscripció 1.843
Cedides Núria Puértolas.
Descripció
  El mas té la façana principal orientada a llevant, amb una petita inclinació cap al sud.


    Al cos original de la casa consta de planta, pis i golfes, amb coberta a dues aigües amb el carener perpendicular a la façana principal.
  A la façana posterior, a la banda de ponent, es conserva l'estructura on havia estat l'antiga tina (ara desapareguda). Aquesta estructura era exterior i estava adossada a la façana.
  Pel que fa a les ampliacions, la més notòria és la que hi ha a la façana nord i que es prolonga per la banda nord de la façana principal de l'edifici. Data de finals del segle XIX i correspon a la planta i el pis.
  En aquesta ampliació, a la zona nord-oest, cal destacar com a curiositat l'estructura de la fossa asèptica de l'antiga comuna. Per problemes estructurals de l'edifici es va haver de buidar. Es va netejar, deixant veure la seva estructura.

 Detall de l'ampliació a la façana principal.

El sostre de la planta està cobert amb volta catalana
i els maons típics, fets a mà.

 Façana nord.
Arcada de l'antiga fossa asèptica.

Façana nord.
Antiga fossa asèptica.
Cedides Núria Puértolas.

  A la banda sud també s'hi va fer una ampliació de l'edifici que, com l'anterior, comprèn planta i pis.
  

Cedida Núria Puértolas.

  El sostre de la planta d'aquesta zona està cobert amb el canyissar original.

Cedida Núria Puértolas.

  Després d'aquest afegit de pedra hi trobem un cobert. La porta que comunica aquest cos amb el cobert té un arc de mig punt, al que s'hi van afegir unes llindes de pedra per a posar una porta rectangular.
  En aquesta paret també hi trobem una petita finestra a la part superior de la dreta. Cedides Núria Puértolas.

  A la façana de ponent hi trobem, adossada a la casa, l'estructura on hi havia la tina.
  També podem veure l'ampliació d'aquesta zona.
  La tina, de forma cilíndrica i folrada amb cairons de ceràmica vidriada vermellosa, va desaparèixer.
  Segons la inscripció que hi ha en una de les pedres, va ser construïda l'any 1.834

 Façana de ponent.

 Inscripció amb l'any de construcció (1.834)

L'antiga porta de la tina, actualment reconvertida en finestra.
I la propietària del mas, Ramona Puig i Bosch.
Cedides Núria Puértolas.

  Altres ampliacions de la finca es troben a la banda nord.
  La primera i més propera a la casa és el celler nou. A dins hi podem trobar l'antiga i la nova premsa, un trinxador per al raïm, les bótes, les portadores...
  És una construcció de planta rectangular. Antiga premsa.

Premsa moderna.

 Trinxadora per al raïm.

Detall de la marca de la màquina per a trinxar el raïm.

 Bóta.

 Portadores.
Cedides Núria Puértolas.

  Una mica més al nord, es poden trobar les porqueres.
  L'estructura també té forma rectangular. Actualment està habilitada com a rebost i llenyera.


Cedides Núria Puértolas.

  Pel que fa a l'estructura de l'interior de l'edifici, la zona més antiga està dividida al nivell de la planta en dues crugies paral·leles entre elles i amb la façana principal.
  Les dues estaven cobertes amb volta de canó de pedra. Actualment, per problemes estructurals, s'han hagut de cobrir amb ciment. No es veu la pedra, però conserven la seva estructura.
  A la primera crugia, a mà dreta hi trobem l'escala que dóna accés al pis.
  La segona (la que dóna a ponent) deuria d'haver estat els cellers en la primera època del mas ja que comunica amb la tina.
  
Crugia d'e l'entrada.
Banda sud.

 Crugia de l'entrada i escala.
Banda nord.

Segona crugia i antic celler. Actualment reconvertida en rebost.
 Amb la Ramona Puig.
Cedides Núria Puértolas.


  La casa renovada per a fer-la més pràctica i comfortable, està decorada amb mobles antics. Alguns són els originals de la casa, però la majoria s'han adquirit posteriorment.
  Tots aquests mobles han estat restaurats per la propietària.

 Aparador del menjador, recuperat d'una altra vivenda.

Taula original de la casa, amb el calaix del pa.
Cedides Núria Puértolas.

  Un de les tasques de la reforma va ser la de sorrejar parets i sostres per tal de recuperar l'aspecte original de la casa.
  Així les bigues i parets originals del pis tornen poden lluir com als seus orígens.

Cedida Núria Puértolas.


Cap comentari:

Publica un comentari